კვი შაბ კვი შაბ
ჯ.ნ ჯ.ნ ჯ.ნ ჯ.ნ
17° 15° 16° 20° 22° 21° 20° 18° 17° 17° 16° 15° 15° 15°
12° 11° 11° 11° 13° 10° 10°
პროგნოზირებადობა
55% 60% 75% 70% 70% 70% 70% 45% 50% 35% 35% 15% 35% 30%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
კვი შაბ კვი შაბ
55% 40% 5% 0% 0% 5% 10% 35% 20% 25% 25% 40% 35% 25%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Brunn an der Schneebergbahn (ქვემო ავსტრია, ავსტრია) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება