შაბ კვი შაბ კვი
2-4 2-5 2-11 2-12
11° 11° 10°
-5° -4° -2° -0° -2° -3° -5° -8° -8° -7° -7° -6° -5° -4°
პროგნოზირებადობა
95% 85% 75% 70% 65% 55% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 35% 35%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
0% 0% 10% 10% 5% 10% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 15%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Lana (Trentino-Alto Adige, იტალია) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება