კვი შაბ კვი შაბ
4-2 4-8 4-9 4-15
-1°
-3° -4° -5° -5° -7° -5° -3° -2° -2° -1° -0°
პროგნოზირებადობა
75% 55% 50% 45% 45% 25% 25% 30% 25% 15% 15% 15% 15% 15%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
კვი შაბ კვი შაბ
15% 50% 55% 50% 35% 55% 70% 75% 75% 75% 65% 65% 65% 75%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Le Rivet (Auvergne-Rhône-Alpes, საფრანგეთი) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება