შაბ კვი შაბ კვი
6-10 6-11 6-17 6-18
25° 28° 28° 27° 26° 27° 27° 28° 27° 28° 29° 29° 30° 30°
19° 18° 17° 18° 18° 17° 17° 17° 18° 19° 19° 20° 20° 20°
პროგნოზირებადობა
45% 55% 50% 35% 45% 40% 35% 45% 45% 35% 25% 20% 20% 30%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
60% 30% 55% 55% 95% 50% 65% 95% 95% 85% 60% 55% 60% 40%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Lucca (ტოსკანა, იტალია) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება