კვი შაბ კვი შაბ
12-3 12-9 12-10 12-16
-3° -2°
-8° -8° -2° -2° -2° -1°
პროგნოზირებადობა
65% 65% 45% 45% 55% 25% 25% 10% 10% 10% 10% 15% 20% 25%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
კვი შაბ კვი შაბ
5% 45% 75% 90% 10% 30% 35% 60% 80% 75% 45% 45% 45% 40%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Schederndorf (ბავარია, გერმანია) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება