შაბ კვი შაბ კვი
ჯ.ნ ჯ.ნ ჯ.ნ ჯ.ნ
15° 18° 16° 17° 15° 15° 18° 15° 14° 14° 13° 12° 11° 11°
პროგნოზირებადობა
80% 75% 80% 75% 70% 65% 30% 25% 30% 30% 20% 15% 30% 20%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
0% 0% 0% 0% 10% 5% 60% 45% 35% 35% 60% 60% 70% 40%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Schederndorf (ბავარია, გერმანია) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება