შაბ კვი შაბ კვი
4-1 4-2 4-8 4-9
30° 30° 29° 28° 28° 30° 29° 30° 29° 28° 28° 28° 28° 28°
23° 23° 23° 25° 25° 24° 24° 24° 24° 24° 23° 24° 23° 23°
პროგნოზირებადობა
70% 75% 60% 55% 55% 55% 55% 15% 50% 45% 40% 40% 40% 40%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
50% 20% 35% 55% 50% 50% 55% 80% 80% 90% 85% 80% 85% 85%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Thio (Province Sud, ახალი კალედონია) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება