შაბ კვი შაბ კვი
12-10 12-11 12-17 12-18
12° 11° 10° 11° 12°
-3° -4° -4° -1° -3° -5° -6° -2° -2° -2° -1° -1°
პროგნოზირებადობა
80% 80% 75% 25% 20% 40% 25% 55% 50% 50% 50% 50% 50% 45%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
შაბ კვი შაბ კვი
10% 10% 5% 0% 0% 30% 60% 25% 5% 5% 10% 10% 10% 10%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას Woodruff (არიზონა, აშშ) ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება