დემო ვერსია ბაზელისთვის

ამინდის ისტორიული მონაცემები ბაზელისთვის თავისუფლად შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე.

მოძებნეთ ქალაქის სახელები ან სხვა ადგილები ჩვენი ძებნის ფუნქციით გვერდის ზედა ნაწილში. ადგილმდებარეობის ძებნა ასევე იღებს ზღვისა და ქალაქგარე ადგილების კოორდინატებს.

>40 წლის საათობრივი ამინდის მონაცემები history+-ით

მოიპოვეთ წვდომა ამინდის ისტორიულ მონაცემებთან ბაზელი-თვის history+-ით. ხელმისაწვდომია მსოფლიო მასშტაბით და დამოუკიდებელია მეტეოროლოგიური სადგურებისგან. ჩამოტვირთეთ მდგრადი და უხარვეზო საათობრივი მონაცემები ბაზელი-თვის CSV ფორმატში. თქვენ შეგიძლიათ გატესტოთბაზელის მონაცემებთან წვდომა უფასოდ.

მეტი ინფორმაცია history+ შესახებ


ამინდის ისტორიული ანგარიშის შეფასება შემოიფარგლება ბოლო 2 კვირით.
1979 წლიდან მონაცემებზე შეუზღუდავი წვდომისთვის, ეს ადგილმდებარეობა უნდა გააქტიურდეს ისტორია+-ით.

პაემნის ამომრჩევი

დროის მნიშვნელობის ყველა მნიშვნელობა გაერთიანებულია და ნაჩვენებია. თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეადაროთ სხვადასხვა სეზონი ან შექმნათ მაღალი გარჩევადობის გრაფიკები 40 წელზე მეტი ხნის მონაცემებით.

ისტორია + ლოკაციები (0/0)
მომხმარებლებს -თ history+ შეუძლიათ იხილონ თავისი გააქტიურებული ადგილმდებარეობა აქ. წვდომა აქტიურია 1 წლის განმავლობაში. Basel ხელმისაწვდომია უფასო შეფასებისთვის.

ადგილმდებარეობები

თქვენი გააქტიურებული ადგილები ჩამოთვლილია აქ. თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ სხვა ადგილას სახელის დაწკაპუნებით, ან შეადაროთ მონაცემები მიმდინარე მდებარეობას ყუთის მონიშვნით.

პარამეტრები

ჰისტოგრამა

ეს ჰისტოგრამა აჩვენებს მნიშვნელობების ან მნიშვნელობების კლასების მოვლენებს მოცემულ დროის დიაპაზონში.

ტემპერატურა & წნევა

ნალექი

ქარი

რადიაცია

პარამეტრები

ჰისტოგრამის სიგანე

ღირებულების კლასიფიკაცია. 5-ის მნიშვნელობის გარჩევადობა მონაცემებს აჯგუფებს მნიშვნელობის საფეხურებად 5: 0-5 კმ / სთ, 5-10, 10-15 ...

გავრცელება

ტემპერატურა

ერთეულები

თავში დაბრუნება