30 °C
7-5
(°C)
30°
30°
30°
30°
29°
29°
29°
(°C)
35°
35°
35°
35°
34°
34°
33°
სა
სა
სსა
სსა
სა
სა
სა
(კმ/სთ)
15-28
15-29
15-29
15-28
14-27
14-27
14-26
(მმ)
2
1
1
1
0
0
0
(%)
73
85
84
60
41
40
40

Current satellite images for დაკა, ბანგლადეში

ლოკაციის მარკერი დაყენებყლია დაკაზე.

ეს ანიმაცია აჩვენებს ღრუბლით დაფარვას, სატელიტის დაკვირვებით.მაღალი ღრუბლიანობა და ვერტიკალური განვითარების ღრუბელი ნაჩვენებია თეთრად , ხოლო დბალი ღრუბელი და ნისლი ნაცრისფრად. ეს რუკა იყენებს ინფრაწითელ სატელიტურ ტელემეტრს, რათა განსაზღვროს ღრუბლების ტემპერატურა. დაბალი ღრუბელი და ნისლი რთული გასარჩევია დედამიწის ტემპერატურისგან და შესაძლოა იყოს არაზუსტი