meteoblue-ს კლიმატის დიაგრამები ეფუძნება ბოლო 30 წლის განმავლობაში ამინდის სიმულაციის საათობრივ დაკვირვებას და ხელმისაწვდომია დედამიწის ნებისმიერი ადგილზე. დაკვირვებები გვაძლევენ ტიპიურ კლიმატურ მახასიათებლებსა და მოსალოდნელ პირობებზე მინიშნებებს (ტემპერატურა, ნალექიანობა, მზიე და ქარი). იმიტირებულ ამინდის მონაცემებს აქვს სივრცითი გადაწყვეტის შესაძლებლობა დაახლოებით 30 კმ-ზე და არ შეუძლია აღადგინოს ადგილობრივი ამინდის ყველა ეფექტი, როგორიცაა წვიმა-ელჭექით, ადგილობრივი ქარი, და ტორნადოები.

თქვენ შეგიძლიათ ამინდის ნახვა ნებისმიერი ადგილისთვის, როგორიც არის ამაზონის ტროპიკული ტყეების, დასავლეთ აფრიკის სავანეებისაჰარას უდაბნო, ციმბირის ტუნდრა ან ჰიმალაი.

30 წლის ისტორიული საათობრივი მონაცემები ნიუ-დელი -თვის შესაძლებელია შეიძინოთ history+ -ით. ჩამოტვირთეთ ცვლადები, ისეთი როგორიც არის ტემპერატურა, ქარი, ღრუბლები და ნალექები, როგორც CSV დედამიწის ნებისმიერი ადგილისთვის. ბოლო 2 კვირის ამინდის პროგნოზის მონაცემები ნიუ-დელი -თვის ხელმისაწვდომია უფასოდ შეფასებისთვის აქ.

საშუალო ტემპერატურა და ნალექიანობა

"საშუალო დღიური მაქსიმუმი" (მყარი წითელი ხაზი) ​​გვიჩვენებს დღის საშუალო მაქსიმალურ ტემპერატურას ყოველთვიურად ნიუ-დელი. მსგავსად, "დღიური საშუალო მინიმალური" (მყარი ლურჯი ხაზი) ​​გვიჩვენებს საშუალო მინიმალურ ტემპერატურას. ცხელი დღეები და ცივი ღამეები (წყვეტილი წითელი და ლურჯი ხაზებით გამოსახული) აჩვენებს საშუალო ტემპერატურას დღე-ღამის ყველაზე ცხელი და ყველაზე ყინვიანი ღამეებისას. თქვენ შეგიძლიათ 30 წელზე მეტი მონაცემების შეგროვება. შვებულების დაგეგმვის დროს, შეგიძლიათ წინასწარ განსაზღვროთ და მოემზადოთ ცხელი და ცივი დღეებისთვის. ქარის სიჩქარე პირდაპირ არ არის ნაჩვენები, თუმცა შეგიძლიათ ჩართოთ გრაფიკის ქვემოთ.

ნალექების გრაფიკი სასარგებლოა სეზონური ეფექტის დასადგენად, ისეთი როგორიცაა მუსონური კლიმატი ინდოეთში და სველი სეზონი აფრიკაში. ყოველთვიური 150მმ-იანი ნალექები ძირითადად სველ, ხოლო 30მმ-ის ქვემოთ კი ძირითადად მშრალი ამინდის პირობებზე მიანიშნებს. შენიშვნა: ტროპიკულ რეგიონებსა და კომპლექსურ რელიეფებზე მოცემული ნალექების რაოდენობა ხშირად დაბალია ლოკალურ (რეალურ) გაზომვებზე.

ღრუბლიანი, მზიანი და ნალექიანი დღეები

გრაფიკი გვიჩვენებს მზიან, ნაწილობრივ მოღრუბლულ, ჩამობნელებულ და წვიმიან დღეებს. დღეები სადაც ღრუბლიანობა 20%-ზე ნაკლებია განიხილება როგორც მზიანი დღე. 20დან-80დე ღრუბლიანობა განიხილება ნაწილობრივ მოღრუბლულობად. ხოლო 80%-ზე მეტი მოღრუბლულობა კი განიხილება როგორც ძლიერ მოღრუბლულობა. იმ დროს, როცა ისლანდიაში ძირითადად ღრუბლიანი დღეებია ნამიბიის უდაბნო ამ დროს ერთ-ერთ ცხელ (მზიან) ადგილს წარმოადგენს დედამიწაზე.

შენიშვნა: ტროპიკული კლიმატი როგორიც მალაიზიასა და ინდონეზიაშია, ნალექიანი დღეების რაოდენობა შეიძლება გადაჭარბებული აღმოჩნდეს 2 ფაქტორით.

მაქსიმალური ტემპერატურა

მაქსიმალური ტემპერატურის დიაგრამა ნიუ-დელი გვიჩვენებს ტემპერატურის სხვადასხვა მაჩვნებელებს ერთი თვის განმავლობაში. დუბაი, ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი ქალაქი დედამიწაზე, თითქმის არც ერთი დღე ტემპერატურა 40 ° C ქვემოთ არ ჩამოდის ივლისში. თქვენ ასევე ნახავთ რომ იშვიათიამოსკოვში ცივი ზამთრის დროს ტემპერატურა-10 ° C-ზე მეტი იყოს.

ნალექების რაოდენობა

ნალექების დიაგრამა ნიუ-დელი გვიჩვენებს, თვის განმავლობაში ნალექების დღიურ რაოდენობას. ტროპიკული და მუსონური კლიმატის პირობებში, რაოდენობა შეიძლება უფრო ნაკლებად იყოს აღებული.

ქარის სიჩქარე

დიაგრამა ნიუ-დელი-თვის აჩვენებს დღეებს თვის განმავლობაში, რომლებშიც ქარი აღწევს გარკვეულ სიჩქარეს. საინტერესო მაგალითია ტიბეტის პლატო, სადაც მუსონი ქმნის სტაბილურად ძლიერ ქარს დეკემბრიდან აპრილამდე, და მშვიდ ქარს ივნისიდან ოქტომბრამდე.

ქარის სიჩქარის ერთეული შეიძლება შეიცვალოს მენიუში (ზედა მარჯვენა მხარეს).

Wind rose

ქარის ვარდი ნიუ-დელი-თვის გვიჩვენებს, წელიწადში რამდენ საათს უბერავს ქარი მითითებული მიმართულებიდან. მაგალითად სამხრეთ-დასავლეთი: ქარი ქრის სამხრეთ-დასავლეთიდან (სდ) ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ (ჩა). კეიპ ჰორნი სამხრეთ ამერიკის სამხრეთით მოთავსებული წერტილი, აქვს დამახასიათებელი ძლიერი დასავლეთის ქარი, რაც აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ ქმნის ძალიან დიდ სირთულეს მცურავი კატარღებისთვის.

ზოგადი ინფორმაცია

2007 წლიდან მოყოლებული, meteoblue არქივში აგროვებს ამინდის მოდელირებულ მონაცემებს. 2014 წელს ჩვენ დავიწყეთ ამინდის მოდელების გამოთვლა 1985 წლის ისტორიული მონაცემებიდან და მოვახდინეთ 30 წლის უწყვეტი მსოფლიო საათობრივი ამინდის მონაცემების გენერირება. კლიმატის დიაგრამები არის პირველი იმიტირებული კლიმატის მონაცემები რომელიც საჯარო გახდა ინტერნეტის მეშვეობით. ჩვენი ამინდის ისტორია მოიცავს ნებისმიერ ადგილს დედამიწაზე ნებისმიერ დროს, ამინდის სადგურების მისაწვდომობის მიუხედავად.

მონაცემები მიღებულია ჩვენი გლობალური NEMS მოდელიდან რომელიც დაახლოებით 30 კმ გაფართოებით ხასიათდება თუმცა მას არ შეუძლია დეტალური ადგილობრივი ამინდის ეფექტების აღწერა, როგორიცაა ურბანული დასახლების განსხვავებული ტემპერატურა, ცივი ჰაერის ნაკადები, ჭექა ქუხილი და ტორნადოები. ის ადგილები და მოვლენები, რომლებიც მოითხოვს ძალიან მაღალ სიზუსტეს (მაგალითად, ენერგიის გამომუშავება, დაზღვევა და ა.შ.), ჩვენ გთავაზობთ მაღალი რეზოლუციის სიმულაციებს საათობრივი მონაცემებით.

ლიცენზია

ეს მონაცემები შეიძლება გამოყენებული იქნეს შემოქმედებითი საზოგადოების "Attribution + Non-commercial (BY-NC)" ლიცენზიის ფარგლებში. ნებისმიერი სახის კომერციული გამოყენება ლეგალურია.