Popular weather maps

Waarnemingen

Temperatuur

Wolken

Neerslag

Wind en golven

Overige

time:
variable:
level:
colorbar:
countryoverlay:
latmin:
latmax:
lonmin:
lonmax:
imgxs:
imgys:
?

Resize browser window to get desired map size.

meteogram

Help

Algemene tips en trucs

  • Voor geaccumuleerde kaarten is de schuifknop voor tijd ingesteld op de eerst beschikbaar tijdstap, omdat voorspellingsgegevens slechts beschikbaar zijn vanaf 00:00 UTC.
Sneltoetsen
Verplaats kaart
  • Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de kaart met de cursor
Vergroten
  • Pijltje omhoog
  • Dubbel klikken/drukken
  • Shift key + selecteer gebied op kaart met de muis en de linkermuisknop ingedrukt
Uitzoomen
  • Pijltje omlaag
  • Shift toets + dubbelklik
Afgelopen en volgende uur
  • Pijltoetsen links en rechts
Jump between last und current time step
  • L key
Show background map
  • Hold right mouse button

Over deze kaart

Hulp voor deze kaart is beschikbaar op onze hulppagina's.