24 °C
18 km/u
1-6
(°C)
25°
24°
23°
22°
21°
19°
18°
(°C)
21°
20°
19°
18°
18°
16°
15°
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
ONO
NO
(km/u)
14-25
14-24
13-22
12-22
9-18
8-18
7-15
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Huidige satelliet- en regenbeelden voor Essen, België

  • Neerslag:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

De locatiemarkering is geplaatst op Essen.

Deze animatie toont de bewolking zoals deze wordt gezien door een satelliet. Hoge wolken en verticaal ontwikkelde wolken worden getoond in het wit, lage wolken en mist in het grijs. Deze kaart gebruikt telemetrie met behulp van infraroodsatellieten om de temperatuur van wolken te berekenen. Lage wolken en mist zijn lastig te onderscheiden van bodemtemperatuur en kunnen daardoor onnauwkeurig zijn.
Meteosat satelliet beelden voor Europa worden elke 5 minuten in realtime bijgewerkt. Neerslag wordt geschat door middel van radar en satellieten. Tijdens de nacht zijn de schattingen van satellieten minder nauwkeurig dan overdag. Oranje kruizen geven plaatsten aan waar bliksem werd waargenomen (boven Europa).
Copyright 2020 EUMETSAT / meteoblue. Bliksemgegevens verstrekt door nowcast.

Radar en neerslag nowcast voor Essen

De locatiemarkering wordt geplaatst op Essen. Deze animation toont de neerslag radar van het afgelopen uur, maar ook de 1h verwachting. Motregen en lichte sneeuw zijn niet zichtbaar op de radar. Neerslag intensiteitwordt in een kleurcode weergegeven, variërend van licht blauw tot zwart paars.