4 °C
7 km/u
18-1
(°C)
(°C)
WZW
WZW
W
W
W
W
W
(km/u)
7-20
7-20
9-22
11-27
14-30
15-32
16-32
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
25
1
0
0
0
0
0

Huidige satellietbeelden voor McCormick, Verenigde Staten

De locatiemarkering is geplaatst op McCormick. [Meer]

The real-time satellite image combines visible light during daytime with infrared radiation during nighttime. At night, the image is not dark as infrared radiation can detect temperature differences. Unfortunately, low clouds and fog are difficult to distinguish from ground temperatures and thus can be almost invisible during the night. Meteosat satellite images for Europe are updated in real-time every 5 minutes. GOES-16/GOES-17 (North & South America) and Himawari (Asia) images update every 10 minutes.

Radar en neerslag nowcast voor McCormick

De locatiemarkering wordt geplaatst op McCormick. Deze animation toont de neerslag radar van het afgelopen uur, maar ook de 1h verwachting. Motregen en lichte sneeuw zijn niet zichtbaar op de radar. Neerslag intensiteitwordt in een kleurcode weergegeven, variërend van licht blauw tot zwart paars.