De People Indoor Bias vertegenwoordigt de algemene voorspelling van het gedrag van mensen, wat betreft hun neiging om binnen (rood) of buiten (groen) te blijven. Aangezien de meeste COVID-19 (SARS-CoV-2)-infecties binnenshuis plaatsvinden, draagt de People Indoor Bias bij tot de verklaring van de infectiecijfers op regionale tot wereldwijde schaal.

De People Indoor Bias kaart illustreert grafisch de veronderstelling dat bepaalde meteorologische omstandigheden er doorgaans toe leiden dat mensen hoofdzakelijk in besloten binnenruimten verblijven, terwijl andere meteorologische omstandigheden ertoe leiden dat mensen hoofdzakelijk buiten vertoeven. De People Indoor Bias kan 50% - 80% van het gedrag van mensen verklaren, of zij nu binnen of buiten zijn. Dit werd aangetoond in een studie waarbij gegevens over het weer werden gecorreleerd met Google-gegevens voor parken in 5 grote steden in 2 klimaatzones gedurende 8 maanden van 2020, zoals hieronder geïllustreerd:

Figuur 1: Spreidingsdiagram van de Google Park Index en de People Indoor Bias.
Figuur 2: Nauwkeurigheid van de People Indoor Bias voor het verklaren van Google community mobility rapporten (Park Data)

De meeste gevallen van overdracht van COVID-19 (SARS-CoV-2) vinden binnenshuis plaats. Bij onaangenaam weer (oranje of rood) hebben mensen de neiging om samen te komen en vooral binnen te blijven, waar de luchtcirculatie beperkt is, en dus de algemene COVID-19-infectiecijfers stijgen. Anderzijds, als het weer matig of redelijk is (groen), zijn mensen geneigd hun vrije tijd buiten door te brengen waar het infectierisico lager is, wat leidt tot lagere infectiecijfers. De People Indoor Bias is dus een extra bron van gegevens om het toekomstige COVID-19-infectierisico op grote schaal te schatten. Houd in acht dat, in tegenstelling tot andere kaarten van meteoblue, het doel van de People Indoor Bias-presentatie niet is om individuele gebruikers te helpen bij dagelijkse beslissingen. Het verklaart het gedrag van mensen in relatie tot het weer en de mogelijke invloed daarvan op het COVID-19 (SARS-CoV-2) infectierisico.

Praktisch gezien geeft een hoge People Indoor Bias aan dat de meeste mensen in een gebied waarschijnlijk het grootste deel van de dag binnenshuis zullen blijven, en dat de waarschijnlijkheid van ontmoetingen met en nabijheid van andere mensen binnenshuis zal toenemen. Omgekeerd geeft een lage People Indoor Bias aan dat de mensen in een gebied waarschijnlijk het grootste deel van hun vrije tijd buitenshuis doorbrengen, en dat hierdoor de waarschijnlijkheid van ontmoetingen met en nabijheid van andere mensen zal afnemen. De People Indoor Bias kan en wil echter geen verklaring bieden voor verschillen in cultuur (stad vs. platteland), stadsarchitectuur (grote winkelcentra vs. kleine voetgangersgebieden), of gedrag in verschillende groepen (gezinnen, sportteams, beroepsbevolking). Het vertegenwoordigt alleen een neiging van het gedrag van mensen naar meer binnen- of buitenverblijf.

De People Indoor Bias is momenteel gevalideerd voor gematigd continentaal en maritiem klimaat. Wij zijn bezig de validatie uit te breiden naar andere klimaatzones en zullen de bias in de toekomst wellicht aanpassen om ook in andere klimaatzones beter te passen.

Wilt u deze kaart weergeven op uw website? Bezoek onze kaartwidget pagina en volg de instructies om de widget te gebruiken.

Disclaimer:
De People Indoor Bias beschrijft het gedrag van grote groepen mensen en is daarom geen persoonlijk planningsinstrument om COVID-19 (SARS-CoV-2) infecties te voorkomen. meteoblue kan daarom op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het oplopen van COVID-19 (SARS-CoV-2) door een individu.