Očakávame vysoké teploty až do 34 °C
Matig
Nu
Van Vandaag 13:00 (12 minuten geleden)
Tot Vandaag 17:00 (over 3 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

V okrese Košice okolie sa MIESTAMI očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 - 34 °C. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Instructies:

ZVÝŠTE OPATRNOSŤ pred očakávaným výskytom vysokej teploty, ktorá môže spôsobiť zdravotné problémy, najmä malým deťom, starším osobám a chorým.

High temperature up to 34 °C is expected
Matig
Nu
Van Vandaag 13:00 (12 minuten geleden)
Tot Vandaag 17:00 (over 3 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

We expect high temperature 33 - 34 °C in district Košice okolie, that represents potential risk for human health during outdoor activities, particularly for children and elderly people.

Instructies:

BE AWARE that high temperatures are expected. Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.

Laatste update:
Taal:
Očakávame búrky s krúpami pri ktorých spadne až 30 mm zrážok s nárazmi vetra až do 23 m/s
Matig
Nu
Van Vandaag 11:00 (2 uur geleden)
Tot Vandaag 19:00 (over 5 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

V okrese Košice okolie je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami. Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a pod.). Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov a pod.). Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

Instructies:

ZVÝŠTE OPATRNOSŤ pred možným výskytom búrok. Buďte mimoriadne opatrní v exponovaných oblastiach ako sú hory, lesy a otvorený terén. Je možné narušenie aktivít vonku.

Thunderstorms with hail and precipitation amount up to 30 mm and gusts up to 23 m/s are expected
Matig
Nu
Van Vandaag 11:00 (2 uur geleden)
Tot Vandaag 19:00 (over 5 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

We expect hailstorms in district Košice okolie, that represent potential risk for human activities. They can be associated with short term rainstorms that can reach 20 - 30 mm, gusts of 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) and hail.

Instructies:

BE AWARE that thunderstorms may occur. Take extra care in exposed areas, like mountains, forest and open terrain. Disruption to outdoor activities is possible.

Laatste update:
Taal:
Očakávame búrky s krúpami pri ktorých spadne až 30 mm zrážok s nárazmi vetra až do 23 m/s
Matig
Nu
Van Vandaag 11:00 (2 uur geleden)
Tot Vandaag 19:00 (over 5 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

V okrese Košice okolie je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami. Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a pod.). Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov a pod.). Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

Instructies:

ZVÝŠTE OPATRNOSŤ pred možným výskytom búrok. Buďte mimoriadne opatrní v exponovaných oblastiach ako sú hory, lesy a otvorený terén. Je možné narušenie aktivít vonku.

Thunderstorms with hail and precipitation amount up to 30 mm and gusts up to 23 m/s are expected
Matig
Nu
Van Vandaag 11:00 (2 uur geleden)
Tot Vandaag 19:00 (over 5 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

We expect hailstorms in district Košice okolie, that represent potential risk for human activities. They can be associated with short term rainstorms that can reach 20 - 30 mm, gusts of 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) and hail.

Instructies:

BE AWARE that thunderstorms may occur. Take extra care in exposed areas, like mountains, forest and open terrain. Disruption to outdoor activities is possible.

Laatste update:
Taal:
Očakávame búrky s krúpami pri ktorých spadne až 30 mm zrážok s nárazmi vetra až do 23 m/s
Matig
Nu
Van Vandaag 11:00 (2 uur geleden)
Tot Vandaag 19:00 (over 5 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

V okrese Košice je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami. Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a pod.). Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov a pod.). Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

Instructies:

ZVÝŠTE OPATRNOSŤ pred možným výskytom búrok. Buďte mimoriadne opatrní v exponovaných oblastiach ako sú hory, lesy a otvorený terén. Je možné narušenie aktivít vonku.

Thunderstorms with hail and precipitation amount up to 30 mm and gusts up to 23 m/s are expected
Matig
Nu
Van Vandaag 11:00 (2 uur geleden)
Tot Vandaag 19:00 (over 5 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

We expect hailstorms in district Košice, that represent potential risk for human activities. They can be associated with short term rainstorms that can reach 20 - 30 mm, gusts of 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) and hail.

Instructies:

BE AWARE that thunderstorms may occur. Take extra care in exposed areas, like mountains, forest and open terrain. Disruption to outdoor activities is possible.

Laatste update:
Taal:
Očakávame búrky s krúpami pri ktorých spadne až 30 mm zrážok s nárazmi vetra až do 23 m/s
Matig
Nu
Van Vandaag 11:00 (2 uur geleden)
Tot Vandaag 19:00 (over 5 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

V okrese Košice je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 - 30 mm / 30 min, s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami. Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a pod.). Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov a pod.). Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

Instructies:

ZVÝŠTE OPATRNOSŤ pred možným výskytom búrok. Buďte mimoriadne opatrní v exponovaných oblastiach ako sú hory, lesy a otvorený terén. Je možné narušenie aktivít vonku.

Thunderstorms with hail and precipitation amount up to 30 mm and gusts up to 23 m/s are expected
Matig
Nu
Van Vandaag 11:00 (2 uur geleden)
Tot Vandaag 19:00 (over 5 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

We expect hailstorms in district Košice, that represent potential risk for human activities. They can be associated with short term rainstorms that can reach 20 - 30 mm, gusts of 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) and hail.

Instructies:

BE AWARE that thunderstorms may occur. Take extra care in exposed areas, like mountains, forest and open terrain. Disruption to outdoor activities is possible.

Laatste update:
Taal:
Očakávame vysoké teploty až do 34 °C
Matig
Komende
Van Morgen 13:00 (over 23 uur)
Tot Morgen 17:00 (over 1 dag)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

V okrese Košice okolie sa OJEDINELE očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 - 34 °C. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Instructies:

ZVÝŠTE OPATRNOSŤ pred očakávaným výskytom vysokej teploty, ktorá môže spôsobiť zdravotné problémy, najmä malým deťom, starším osobám a chorým.

High temperature up to 34 °C is expected
Matig
Komende
Van Morgen 13:00 (over 23 uur)
Tot Morgen 17:00 (over 1 dag)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

We expect high temperature 33 - 34 °C in district Košice okolie, that represents potential risk for human health during outdoor activities, particularly for children and elderly people.

Instructies:

BE AWARE that high temperatures are expected. Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.

Laatste update:
Taal:
Očakávame vysoké teploty až do 34 °C
Matig
Nu
Van Vandaag 13:00 (12 minuten geleden)
Tot Vandaag 17:00 (over 3 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

V okrese Košice sa MIESTAMI očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 - 34 °C. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Instructies:

ZVÝŠTE OPATRNOSŤ pred očakávaným výskytom vysokej teploty, ktorá môže spôsobiť zdravotné problémy, najmä malým deťom, starším osobám a chorým.

High temperature up to 34 °C is expected
Matig
Nu
Van Vandaag 13:00 (12 minuten geleden)
Tot Vandaag 17:00 (over 3 uur)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

We expect high temperature 33 - 34 °C in district Košice, that represents potential risk for human health during outdoor activities, particularly for children and elderly people.

Instructies:

BE AWARE that high temperatures are expected. Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.

Laatste update:
Taal:
Očakávame vysoké teploty až do 34 °C
Matig
Komende
Van Morgen 13:00 (over 23 uur)
Tot Morgen 17:00 (over 1 dag)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

V okrese Košice sa OJEDINELE očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 - 34 °C. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Instructies:

ZVÝŠTE OPATRNOSŤ pred očakávaným výskytom vysokej teploty, ktorá môže spôsobiť zdravotné problémy, najmä malým deťom, starším osobám a chorým.

High temperature up to 34 °C is expected
Matig
Komende
Van Morgen 13:00 (over 23 uur)
Tot Morgen 17:00 (over 1 dag)
Officiële waarschuwingsverklaringen:

We expect high temperature 33 - 34 °C in district Košice, that represents potential risk for human health during outdoor activities, particularly for children and elderly people.

Instructies:

BE AWARE that high temperatures are expected. Some health risks amongst vulnerable people e.g. the elderly and very young are possible.

Laatste update:
Taal:

Waarschuwingen voor noodweer worden door meer dan 80 officiële agentschappen wereldwijd aan meteoblue verstrekt. meteoblue draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de werkelijke inhoud of aard van de waarschuwingen. Problemen kunnen worden gemeld via ons Feedbackformulier en zullen worden doorgegeven aan de juiste instanties.

meteoMail - Emails updates voor Jahodná

Ontvang gratis dagelijkse weersvoorspellingen en waarschuwingen voor noodweer per e-mail.

meteoMail is gratis en kan op elk moment worden opgezegd.

Wij delen uw e-mailadres niet met derden, zoals uiteengezet in ons privacybeleid. Door het gebruik van meteoblue diensten gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Uw e-mailadres kan ook worden gebruikt met andere meteoblue services.

CEST
Terug naar boven