Ciareskavicki sielski Saviet: Мост Сож М . км

Ciareskavicki sielski Saviet

Ciareskavicki sielski Saviet: Мост Сож М . км

Ciareskavicki sielski Saviet

ryuski sielski Saviet: Ivol'sk M km

ryuski sielski Saviet

ryuski sielski Saviet: Ivol'sk M km

ryuski sielski Saviet

armianski sielski Saviet: Selische M . km

armianski sielski Saviet

armianski sielski Saviet: Selische M . km

armianski sielski Saviet

Zaspienski sielski Saviet: Rechitsa M km

Zaspienski sielski Saviet

Zaspienski sielski Saviet: Rechitsa M km

Zaspienski sielski Saviet

Novaja Huta: Novaya Guta M , km

Novaja Huta

Novaja Huta: Novaya Guta M , km

Novaja Huta