Model globalny o najwyższej rozdzielczości - UKMO 10 km

Nasz wybór modeli pogodowych obejmuje teraz UKMO-10 dla całego świata i UKMO-2 dla północno-zachodniej Europy. Zwiększa to zakres naszych modeli do 8 na całym świecie i do 20 modeli pogodowych w UE - jest to wyjątkowy wybór, który nie jest jeszcze publicznie dostępny nigdzie indziej.

UKMO-2 obejmuje głównie Wielką Brytanię i otaczające ją obszary, w tym niektóre części Francji, Belgii, Holandii, Niemiec i Norwegii. Ten nowy model o wysokiej rozdzielczości przestrzennej wynoszącej 2 km jest obsługiwany przez Brytyjskie Biuro Meteorologiczne i zapewnia prognozę pogody na 144 godziny w przyszłości - jest to najdłuższy zakres prognozy dostępny dla modelu o rozdzielczości 2 km.

W skali globalnej nasza oferta jest rozszerzona o globalny model pogodowy o najwyższej dostępnej obecnie rozdzielczości - model UKMO-10, również dostarczany przez Brytyjskie Biuro Meteorologiczne. Ma on rozdzielczość przestrzenną 10 km i dostarcza dane prognostyczne na 144 godziny do przodu.

Te nowe dane modelowe są uwzględniane w naszych obliczeniach danych prognostycznych, które łączą dużą liczbę różnych modeli pogodowych. Ponadto, surowe dane modelu są zintegrowane z naszym diagramem MultiModel, który pokazuje surowe dane prognozy z różnych modeli, dzięki czemu można je łatwo porównać ze sobą - z naszą nową opcją wyboru między różnymi modelami pokazanymi na diagramie.

Nowe modele można również wybierać w naszych mapach pogody, w prawym dolnym rogu okna nawigacyjnego. Modele UKMO-2 i UKMO-10 są dostępne dla wielu różnych map pogodowych.
Dziękujemy Brytyjskiemu Biuru Meteorologicznemu za udostępnienie tych zbiorów danych!

Napisz komentarz

Żeby przesyłać komentarze na temat artykułów, musisz mieć konto meteoblue
Powrót do góry