Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek do analizy, personalizacji treści i reklam. Czytaj więcej na temat ciasteczek.

Do pobrania danych pogodowych wymagana jest historia+

Nie jesteś zalogowany. Jeśli kupiłeś już historię+, prosimy się zalogować.

Dostęp do 30-letnich, godzinowych danych pogodowych z historią+

Dostęp do informacji o pogodzie dla 39.48°N 104.58°W z historią+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla 39.48°N 104.58°W jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei.

Więcej informacji na temat historii+

You can select start and end-dates with the integrated date picker or enter desired date range with your keyboard.

Do oceny dostępny jest historyczny raport pogodowy, ograniczony do ostatnich 2 tygodni. Aby uzyskać nieograniczony dostęp do danych od roku 1985, tę lokalizację należy aktywować poprzez historię+.
historia+ lokalizacje (0/0)

Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

This graph allows a quick look over the data that can be downloaded. Long data series are dynamically aggregated to daily or monthly values. It automatically refreshes on changes.

You can zoom by click and drag to left or right. A click on a weather variable name in the legend below the chart hides the data series for better readability.

The CSV-file can be imported into Microsoft Excel and many other programs. Please use semi-colon ';' as separator and utf-8 as file encoding. Downloads with long time series could take a couple of seconds to complete.

All data will use the selected timezone. There is no automatic switching for daylight saving time. Data are either summer or winter-time. The current timezone is selected automatically. We highly recommend GMT+00 for further processing.

Aggregate data to daily minimum, mean, maximum and summation in CSV download. This simplifies further data analyses in external programs.