Dostęp demo do danych z Bazylei

Historyczne dane pogodowe dla Bazylei można bez pobrać nieodpłatnie, bez jakichkolwiek ograniczeń.

Szukaj nazw miast lub innych lokalizacji, korzystając z wyszukiwarki na górze strony. Do wyszukiwania lokalizacji na morzu lub w rejonach wiejskich można również podać współrzędne danej lokalizacji.

Dostęp do 30-letnich, godzinowych danych pogodowych z history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Wettsteinquartier z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Wettsteinquartier jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei.

Więcej informacji na temat historii+

You can select start and end-dates with the integrated date picker or enter desired date range with your keyboard.

history+ lokalizacje (0/0)

Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

This graph allows a quick look over the data that can be downloaded. Long data series are dynamically aggregated to daily or monthly values. It automatically refreshes on changes.

You can zoom by click and drag to left or right. A click on a weather variable name in the legend below the chart hides the data series for better readability.

All data will use the selected timezone. There is no automatic switching for daylight saving time. Data are either summer or winter-time. The current timezone is selected automatically. We highly recommend GMT+00 for further processing.

Aggregate data to daily minimum, mean, maximum and summation in CSV download. This simplifies further data analyses in external programs.