Dostęp demo do danych z Bazylei

Historyczne dane pogodowe dla Bazylei można bez pobrać nieodpłatnie, bez jakichkolwiek ograniczeń.

Szukaj nazw miast lub innych lokalizacji, korzystając z wyszukiwarki na górze strony. Do wyszukiwania lokalizacji na morzu lub w rejonach wiejskich można również podać współrzędne danej lokalizacji.

Dostęp do 30-letnich, godzinowych danych pogodowych z history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Bazylea z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Bazylea jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei..

Więcej informacji na temat historii+

Datepicker

All values in the time range are aggregated and displayed. You can easily compare different seasons or create a high resolution graphs with 30 years of data.

history+ lokalizacje (0/0)
Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Locations

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

Ustawienia

Histogram

This histogram displays the occurrences of values or value classes in a given time range.

Ustawienia

Szerokość histogramu

Value classification. A value resolution of 5 categorises data in value steps of 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Dystrybucja

Temperatura

Jednostki