Do pobrania danych pogodowych wymagana jest history+

Nie jesteś zalogowany. Jeśli kupiłeś już historię+, prosimy się zalogować .

Dostęp do 30-letnich, godzinowych danych pogodowych z history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Soleil, Portes du z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Soleil, Portes du jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei.

Więcej informacji na temat historii+


The historical weather report is limited to the last 2 weeks for evaluation.
For unlimited access starting in 1985 this location must be activated with history+.

Datepicker

All values in the time range are aggregated and displayed. You can easily compare different seasons or create a high resolution graphs with 30 years of data.

history+ lokalizacje (0/0)

Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

Ustawienia

Histogram

This histogram displays the occurrences of values or value classes in a given time range.

Ustawienia

Histogram width

Value classification. A value resolution of 5 categorises data in value steps of 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Distribution

Temperatura

Units