Do pobrania danych pogodowych wymagana jest history+

Nie jesteś zalogowany. Jeśli kupiłeś już historię+, prosimy się zalogować.

Dostęp do 30-letnich, godzinowych danych pogodowych z history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Springfield z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Springfield jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei.

Więcej informacji na temat historii+

All values in the time range are aggregated and displayed. You can easily compare different seasons or create a high resolution graphs with 30 years of data.

Do oceny dostępny jest historyczny raport pogodowy, ograniczony do ostatnich 2 tygodni. Aby uzyskać nieograniczony dostęp do danych od roku 1985, tę lokalizację należy aktywować poprzez historię+.
history+ lokalizacje (0/0)

Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

This histogram displays the occurrences of values or value classes in a given time range.

Value classification. A value resolution of 5 categorises data in value steps of 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...