Dostęp demo do danych z Bazylei

Historyczne dane pogodowe dla Bazylei można bez pobrać nieodpłatnie, bez jakichkolwiek ograniczeń.

Szukaj nazw miast lub innych lokalizacji, korzystając z wyszukiwarki na górze strony. Do wyszukiwania lokalizacji na morzu lub w rejonach wiejskich można również podać współrzędne danej lokalizacji.

Dostęp do 30-letnich, godzinowych danych pogodowych z history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Bazylea z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Bazylea jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei..

Więcej informacji na temat historii+

Analyse different events. Cold and warm events: Temperature is below or above a certain threshold for a certain time. Precipitation: Probability of mm/week. Water capacity: Approximated soil water amount. Cloud cover: Clouds cover below a certain threshold.

history+ lokalizacje (0/0)
Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the location name.

Temperature below (°C)

Temperature above (°C)

Precipitation threshold (mm/week)

Maximum available soil water capacity (mm)

Cloud cover below (%)

Event duration (hours)

meteoblue