Do pobrania danych pogodowych wymagana jest history+

Nie jesteś zalogowany. Jeśli kupiłeś już historię+, prosimy się zalogować .

40 years of hourly weather data with history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Fairfield z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Fairfield jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei..

Więcej informacji na temat historii+


The public display of the risk assessment report is limited to the location of Basel for evaluation.
For unlimited access starting in 1985, this location must be activated with history+

Analyse different events. Cold and warm events: Temperature is below or above a certain threshold for a certain time. Precipitation: Probability of mm/week. Water capacity: Approximated soil water content. Cloud cover: Periods with cover below a certain threshold.

history+ lokalizacje (0/0)
Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the location name.

Temperature below (°C)

Temperature above (°C)

Precipitation threshold (mm/week)

Maximum available soil water capacity (mm)

Cloud cover below (%)

Event duration (hours)

meteoblue Przykład