Do pobrania danych pogodowych wymagana jest history+

Nie jesteś zalogowany. Jeśli kupiłeś już historię+, prosimy się zalogować.

Dostęp do 30-letnich, godzinowych danych pogodowych z history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Kilimandżaro z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Kilimandżaro jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei.

Więcej informacji na temat historii+

Analyse different events. Cold and warm events: Temperature is below or above a certain threshold for a certain time. Precipitation: Probability of mm/week. Water capacity: Approximated soil water amount. Cloud cover: Clouds cover below a certain threshold.

history+ lokalizacje (0/0)

Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the location name.

meteoblue Przykład