Do pobrania danych pogodowych wymagana jest history+

Nie jesteś zalogowany. Jeśli kupiłeś już historię+, prosimy się zalogować .

Dostęp do >40-letnich, godzinowych danych pogodowych z history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Palazuelo-Empalme z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Palazuelo-Empalme jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei..

Więcej informacji na temat historii+


Dla oceny, raport oceny ryzyka jest ograniczony do Bazylei.
Aby uzyskać nieograniczony dostęp do danych od roku 1985, tę lokalizację należy aktywować poprzez history+

Analizuj różne zdarzenia. Zdarzenia zimne i ciepłe: Temperatura jest poniżej lub powyżej pewnego progu przez pewien czas. Opady: Prawdopodobieństwo mm/tydzień. Pojemność wodna: Przybliżona zawartość wody w glebie. Zachmurzenie: Okresy z pokrywą poniżej pewnego progu.

history+ lokalizacje (0/0)
Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

W tym miejscu znajduje się lista aktywowanych lokalizacji. Klikając na nazwę lokalizacji, można przejść do innej.

Temperature below (°C)

Temperature above (°C)

Wind speed threshold (m/s)

Precipitation threshold (mm/week)

Maximum available soil water capacity (mm)

Cloud cover below (%)

Event duration (hours)

meteoblue Przykład

Więcej danych pogodowych