Do pobrania danych pogodowych wymagana jest history+

Nie jesteś zalogowany. Jeśli kupiłeś już historię+, prosimy się zalogować .

Dostęp do >40-letnich, godzinowych danych pogodowych z history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Żywiec z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Żywiec jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei..

Więcej informacji na temat historii+

Historyczny raport pogodowy jest ograniczony do ostatnich 2 tygodni.
Aby uzyskać nieograniczony dostęp do danych od roku 1979, tę lokalizację należy aktywować poprzez history+.

Daty

Wszystkie wartości w danym zakresie czasu są agregowane i wyświetlane. Możesz łatwo porównać różne sezony lub stworzyć wykresy o wysokiej rozdzielczości z ponad 40-letnimi danymi.

history+ lokalizacje (0/0)
Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Lokalizacje

W tym miejscu znajduje się lista aktywowanych przez Ciebie lokalizacji. Możesz przejść do innej lokalizacji, klikając jej nazwę, lub porównać dane z aktualną lokalizacją, zaznaczając pole wyboru.

Ustawienia

Róża wiatrów

Ta róża wiatrów wyświetla rozkład, skąd wieje wiatr i z jaką intensywnością.

Ustawienia

Stopień Rozdzielczość

Direction resolution

Prędkość Rozdzielczość

Klasyfikacja wartości. Rozdzielczość wartości 5 kategoryzuje dane w krokach co 5 wartości: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Jednostki

Powrót do góry