Do pobrania danych pogodowych wymagana jest history+

Nie jesteś zalogowany. Jeśli kupiłeś już historię+, prosimy się zalogować .

40 years of hourly weather data with history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Bossòst z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Bossòst jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei..

Więcej informacji na temat historii+


The historical weather report is limited to the last 2 weeks for evaluation.
For unlimited access starting in 1979 this location must be activated with history+.

Dates

All values in the time range are aggregated and displayed. You can easily compare different seasons or create a high resolution graphs with more than 40 years of data.

history+ lokalizacje (0/0)
Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Locations

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

Ustawienia

Róża wiatrów

This wind rose displays the distribution where the wind is coming from and with which intensity.

Ustawienia

Stopień Rozdzielczość

Direction resolution

Prędkość Rozdzielczość

Value classification. A value resolution of 5 categorises data in value steps of 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Jednostki