Dostęp demo do danych z Bazylei

Historyczne dane pogodowe dla Bazylei można bez pobrać nieodpłatnie, bez jakichkolwiek ograniczeń.

Szukaj nazw miast lub innych lokalizacji, korzystając z wyszukiwarki na górze strony. Do wyszukiwania lokalizacji na morzu lub w rejonach wiejskich można również podać współrzędne danej lokalizacji.

Dostęp do 30-letnich, godzinowych danych pogodowych z history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Wettsteinquartier z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Wettsteinquartier jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei.

Więcej informacji na temat historii+

The time period will be used for each year. Leap year data could be off by one day to preserve accumulated sums.

history+ lokalizacje (0/0)

Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

Accumulate each data-series. Very common for growing degree days and precipitation amount.

Adjust base and limit parameter for growing degree calculation. A limit-value lower than base, calculates the temperature cold sum.