5 °C
11 km/h
23.2.
(°C)
(°C)
W
W
W
W
W
W
W
(km/h)
9-35
5-34
0-35
1-34
1-38
4-41
7-46
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for 46.72°N 12.28°E

  • Opady:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na 46.72°N 12.28°E.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.
Opady zostały oszacowane na podstawie danych radarowych i satelitarnych. Szacunkowe dane opadów nocnych są mniej dokładne niż dane w ciągu dnia. Pomarańczowe krzyżyki oznaczają miejsca, gdzie zaobserwowano pioruny (nad Europa).
Prawa autorskie 2020 EUMETSAT / meteoblue. Dane dot. błyskawic dostarczone przez nowcast.