21 °C
25.11.
(°C)
23°
22°
21°
20°
19°
18°
17°
(°C)
22°
20°
20°
19°
18°
17°
16°
SE
SE
SE
ESE
ESE
ESE
ESE
(km/h)
5-15
6-13
6-12
6-12
5-12
5-12
5-13
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for Amadeus Plantation, Australia

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Amadeus Plantation.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.