24 °C
Brak obserwacji
8.8.
(°C)
18°
22°
24°
26°
28°
29°
30°
(°C)
17°
19°
21°
23°
25°
26°
27°
E
E
E
E
E
E
E
(km/h)
12-17
18-18
24-24
27-27
28-28
27-27
27-27
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for Bordżomi, Gruzja

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Bordżomi.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.
Prawa autorskie 2020 EUMETSAT / meteoblue. / Prawa autorskie 2020 meteoblue