28 °C
6 km/h
5.4.
(°C)
25°
26°
27°
29°
31°
32°
33°
(°C)
30°
31°
33°
35°
36°
37°
37°
ESE
ESE
SE
SE
SSE
S
S
(km/h)
3-16
6-23
7-22
8-29
9-22
10-24
10-30
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
10
12
12
20
20
20
10

Current satellite images for Dhaka, Bangladesz

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Dhaka.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.