3 °C
Brak obserwacji
27.10.
(°C)
(°C)
-2°
-2°
-2°
-2°
-2°
-2°
-3°
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
(km/h)
9-24
8-22
8-21
9-21
9-22
9-23
9-25
(mm)
0
1
0
0
1
0
0
(%)
48
71
49
50
71
50
39

Current satellite images for Góra Kościuszki, Australia

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Góra Kościuszki.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.