13 °C
11 km/h
5.12.
(°C)
13°
13°
13°
13°
14°
16°
19°
(°C)
12°
12°
12°
12°
13°
15°
18°
ENE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
(km/h)
11-31
10-30
9-30
10-31
10-35
11-35
12-33
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for Goulburn, Australia

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Goulburn.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.