29 °C
29 km/h
7.6.
(°C)
28°
28°
28°
29°
30°
30°
30°
(°C)
34°
34°
34°
36°
36°
36°
36°
SSW
SW
SW
SSW
SSW
SSW
SSW
(km/h)
8-22
9-25
10-26
10-27
10-28
10-28
10-29
(mm)
0
0
2
2
2
2
2
(%)
71
60
83
97
98
84
99

Current satellite images for Hong Kong, Hongkong

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Hong Kong.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.