18 °C
Brak obserwacji
6.7.
(°C)
16°
18°
18°
18°
17°
16°
15°
(°C)
14°
15°
16°
15°
15°
14°
13°
SW
SSW
S
S
S
S
SSE
(km/h)
8-18
10-21
12-22
12-22
11-22
9-21
8-15
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for Hurstville, Australia

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Hurstville.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.