1 °C
Brak obserwacji
22.10.
(°C)
-0°
-1°
(°C)
-3°
-3°
-3°
-3°
-3°
-3°
-4°
SSW
SSW
SSW
SSW
SSW
SSW
SSW
(km/h)
5-19
6-21
7-23
6-25
6-26
4-24
3-21
(mm)
1
1
1
2
2
2
2
(%)
99
100
100
100
100
100
99

Current satellite images for Jaya, Indonezja

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Jaya.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.