-2 °C
Brak obserwacji
21.10.
(°C)
-3°
-3°
-2°
-4°
-4°
-4°
-4°
(°C)
-8°
-7°
-6°
-8°
-8°
-6°
-7°
ESE
ESE
ESE
SE
SE
SE
SE
(km/h)
6-19
6-17
6-15
6-16
6-16
7-17
8-18
(mm)
0
0
0
0
0
0
1
(%)
11
11
11
20
29
38
43

Current satellite images for Kilimandżaro, Tanzania

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Kilimandżaro.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.
Prawa autorskie 2020 EUMETSAT / meteoblue. / Prawa autorskie 2020 meteoblue