21 °C
Brak obserwacji
1.10.
(°C)
17°
19°
21°
22°
22°
20°
19°
(°C)
15°
17°
18°
18°
19°
18°
17°
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SSW
(km/h)
8-20
9-21
10-25
9-25
7-24
4-18
1-11
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for Lhasa, Chiny

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Lhasa.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.