11 °C
23.10.
(°C)
12°
12°
13°
15°
17°
17°
17°
(°C)
11°
12°
13°
12°
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
(km/h)
5-15
8-17
9-19
9-21
8-33
8-29
9-35
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for Lhasa, Chiny

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Lhasa.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.