12 °C
11 km/h
20.2.
(°C)
13°
12°
12°
11°
11°
10°
(°C)
11°
10°
SSE
SSE
SSE
SSE
S
S
SSW
(km/h)
2-11
3-12
3-14
3-14
3-13
3-12
2-10
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
11
22
23
24
15

Current satellite images for Meszhed, Iran

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Meszhed.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.
Prawa autorskie 2020 EUMETSAT / meteoblue. / Prawa autorskie 2020 meteoblue