-30 °C
Brak obserwacji
27.10.
(°C)
-36°
-33°
-30°
-21°
-18°
-17°
-19°
(°C)
-42°
-39°
-35°
-26°
-23°
-21°
-23°
W
WNW
W
WNW
WNW
WNW
WNW
(km/h)
7-50
7-46
7-44
7-30
6-29
6-38
6-31
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for Mount Everest, Nepal

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Mount Everest.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.
Prawa autorskie 2020 EUMETSAT / meteoblue. / Prawa autorskie 2020 meteoblue