-15 °C
Brak obserwacji
29.10.
(°C)
-28°
-20°
-15°
-14°
-13°
-15°
-18°
(°C)
-33°
-25°
-20°
-18°
-17°
-19°
-23°
W
W
W
W
W
W
W
(km/h)
7-40
6-36
6-37
7-39
6-39
6-41
7-40
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for Mount Everest, Nepal

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Mount Everest.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.
Prawa autorskie 2020 EUMETSAT / meteoblue. / Prawa autorskie 2020 meteoblue