28 °C
Brak obserwacji
24.11.
(°C)
25°
26°
28°
30°
31°
31°
32°
(°C)
27°
30°
33°
35°
36°
36°
36°
NW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
NW
(km/h)
7-16
7-17
6-24
6-26
7-25
9-25
10-21
(mm)
0
0
0
0
0
1
0
(%)
1
1
11
11
31
49
32

Current satellite images for Salapitos, Botswana

  • Opady:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Salapitos.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.
Opady zostały oszacowane na podstawie danych radarowych i satelitarnych. Szacunkowe dane opadów nocnych są mniej dokładne niż dane w ciągu dnia. Pomarańczowe krzyżyki oznaczają miejsca, gdzie zaobserwowano pioruny (nad Europa).
Prawa autorskie 2020 EUMETSAT / meteoblue. Dane dot. błyskawic dostarczone przez nowcast.