19 °C
21 km/h
20.2.
(°C)
20°
20°
19°
19°
20°
20°
22°
(°C)
18°
18°
18°
18°
18°
19°
20°
E
E
E
E
E
E
E
(km/h)
17-50
17-52
17-53
17-58
17-53
17-58
17-53
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for San José, Kostaryka

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na San José.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.