17 °C
9 km/h
12.7.
(°C)
17°
17°
17°
17°
17°
17°
17°
(°C)
18°
17°
17°
17°
18°
18°
18°
NW
NW
NW
NW
NW
WNW
WNW
(km/h)
4-8
4-11
4-9
4-10
5-10
5-10
5-10
(mm)
0
2
1
0
2
2
0
(%)
46
66
78
56
52
53
34

Current satellite images for Southport, Australia

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Southport.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.