15 °C
11 km/h
5.4.
(°C)
13°
14°
16°
16°
17°
17°
17°
(°C)
10°
10°
12°
13°
13°
13°
14°
SE
SE
SE
SE
ESE
SE
SE
(km/h)
13-18
15-21
17-21
17-20
16-20
15-20
15-19
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for Tbilisi, Gruzja

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Tbilisi.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.
Prawa autorskie 2020 EUMETSAT / meteoblue. / Prawa autorskie 2020 meteoblue