19 °C
13 km/h
25.11.
(°C)
19°
19°
19°
18°
18°
17°
17°
(°C)
19°
18°
18°
18°
17°
17°
16°
NNE
N
N
NNW
NNW
NNW
NNW
(km/h)
11-28
11-27
10-27
10-26
10-29
9-28
9-28
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for Wollongong, Australia

Wskaźnik lokalizacji znajduje się na Wollongong.

Niniejsza animacja przedstawia zachmurzenie zarejestrowane przez satelitę. Chmury wysoko położone i chmury warstwowe przedstawione są na biało, natomiast niskie chmury i mgła - na szaro. Do obliczenia temperatury chmur, na mapie tej wykorzystano telemetrię satelitarną w podczerwieni. Temperaturę niskich chmur i mgły trudno rozróżnić od temperatury gruntu, dlatego może być niedokładna.