meteoblue
Porównuj nasze prognozy pogody z danymi zaobserwowanymi w ciągu ostatnich kilku dni z naszą weryfikacją krótkoterminową dla Kilimandżaro.

Porównywanie modeli pogodowych dla Kilimandżaro

 • Do każdego modelu przypisany jest jeden kolor, który jest używany na wszystkich diagramach. W legendzie obok diagramu znajduje się lista modeli i korespondujących z nimi kolorów.
 • Na pierwszym diagramie przedstawione są temperatury przewidywane w każdym modelu pogody. Okres od wschodu do zachodu słońca przedstawiony jest w kolorze jasnożółtym. Linia przerywana reprezentuje średnią wszystkich modeli.
 • Na drugim diagramie przedstawiona jest ilość opadów: niebieskie słupki wskazują ilość opadów w mm w ciągu godziny. Słupki stają się coraz ciemniejsze w miarę jak więcej modeli pogodowych przewiduje opady.
 • Ikonki pogody są używane w celu przedstawienia przewidywanych warunków pogodowych na trzecim diagramie. Jasnoniebieskie tło oznacza czyste niebo, kolor jasnoszary oznacza małe zachmurzenie, natomiast kolor ciemnoszary oznacza duże zachmurzenie.

Wyświetlane parametry pochodzą z bezpośredniego modelu i nie są skalowane do dokładnej wysokości i położenia wybranego miejsca.

Prognozy pogody często są trafne, czasami mniej trafne i rzadko zupełnie nietrafne. Byłoby super, gdyby można z góry przewidzieć czy dana prognoza pogody się sprawdzi, ale jak to zrobić? Wszystkie prognozy pogody są obliczane przy pomocy modeli komputerowych, które czasem znacznie się różnią, co powoduje niepewność i utrudnia trafne przewidywanie pogody. W takich przypadkach prognozy pogody prawdopodobnie będą się zmieniać z dnia na dzień. Nasz model wielodiagramowy przedstawia prognozę pogody uzyskaną z wielu modeli meteoblue i innych, głównie krajowych agencji pogodowych. Ogólnie rzecz biorąc niepewność pogodowa zwiększa się wraz z różnicami pomiędzy różnymi modelami pogodowymi.

Co zrobić, jeśli prognoza pogody jest niepewna?

 1. Mieć plan alternatywny, który można zrealizować bez względu na pogodę.
 2. Częściej sprawdzać aktualną prognozę pogody.
 3. Częściej sprawdzać aktualny stan warunków pogodowych.
 4. Przesunąć ważne działania, jeśli w dużym stopniu zależą od pogody.

Ograniczenia prognozy pogody

 • Burze: nie można dokładnie przewidzieć miejsca i czasu burzy, a przewidywana ilość opadów deszczu czy gradu może się znacznie różnić od faktycznych ilości.
 • Chmury typu Stratus: mgła i niskie chmury są często widoczne na większości modeli i na zdjęciach satelitarnych, dlatego tego typu modele będą podobne mimo niepewności. W rezultacie modele mogą zbyt wysoko oszacować warunki słoneczne w rejonach, w których często występuje mgła.
 • Topografia: złożona topografia terenów górskich stanowi duże wyzwanie dla prognozy pogody. Niskie chmury i opady mogą się bardzo szybko rozwijać i w rezultacie nie zostać zauważone, w wyniku czego zostaną niewystarczająco uwzględnione w modelach pogodowych.

Te warunki pogodowe trudno jest przewidzieć, różnią się one w zależności od miejsca i czasu i zależą od ukształtowania terenu. Opady deszczu mogą nie występować w określonym miejscu, podczas gdy wystąpią zaledwie kilka kilometrów dalej. Kilka godzin później może napłynąć zimny prąd atmosferyczny, mogą się pojawić burze, lub też nie. W takich warunkach pogodowych można łatwo popełnić błąd i dlatego należy postępować ostrożnie. W niektórych przypadkach różne modele mogą również nie wykryć takich warunków.

Modele pogodowe

Modele pogodowe imitują procesy fizyczne. Model pogodowy dzieli świat lub region na „komórki siatki". Każda komórka ma około 4km do 40km szerokości i 100m do 2km wysokości. Nasze modele zawierają 60 warstw atmosferycznych i sięgają głęboko do stratosfery, gdzie ciśnienie wynosi 10-25 hPa (60km wysokości nad poziomem morza). Pogoda jest imitowana co kilka sekund na podstawie skomplikowanych równań matematycznych wyliczanych pomiędzy wszystkimi komórkami siatki, natomiast parametry takie jak temperatur, prędkość wiatru lub zachmurzenie są przechowywane przez godzinę.

Meteoblue obsługuje dużą liczbę modeli pogodowych i integruje dane dostępne z różnych źródeł. Dwa razy dziennie dokonujemy obliczeń na wszystkich modelach meteoblue, na wyodrębnionej klastrze o wysokiej wydajności (HPC).

Model Region Rozdzielczość Ostatnia aktualizacja Źródło

Rodzina modeli NEMS: Udoskonalone nowsze wersje NMM (funkcjonują od 2013). NEMS jest modelem wielowymiarowym (używanym w skali lokalnej i światowej), który znacznie trafniej przewiduje rozwój zachmurzenia i opady deszczu.

NEMS4 Europa Środkowa 4 km 72 h 21:42 EAT meteoblue
NEMS12 Europa 12 km 180 h 10:21 EAT meteoblue
NEMS2-12 Europa 12 km 168 h 13:14 EAT meteoblue
NEMS-8 Ameryka Centralna 12 km 180 h 12:59 EAT meteoblue
NEMS12 Indie 12 km 180 h 10:59 EAT meteoblue
NEMS10 Ameryka Południowa 10 km 180 h 12:27 EAT meteoblue
NEMS10 South Africa 10 km 180 h 11:50 EAT meteoblue
NEMS8 Nowa Zelandia 8 km 180 h 10:17 EAT meteoblue
NEMS8 Japan East Asia 8 km 180 h 10:00 EAT meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 20:37 EAT meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 14:32 EAT meteoblue

Rodzina modeli NMM: pierwszy model pogodowy meteoblue (funkcjonuje od 2007). NMM to model służący do przewidywania lokalnych warunków pogodowych, jest wysoce zoptymalizowany dla obszarów o złożonym ukształtowaniu terenu.

NMM4 Europa Środkowa 4 km 72 h 20:35 EAT meteoblue
NMM12 Europa 12 km 180 h 09:59 EAT meteoblue
NMM18 Ameryka Południowa 18 km 180 h 12:17 EAT meteoblue
NMM18 South Africa 18 km 180 h 10:31 EAT meteoblue
NMM18 Azja Południowo-Wschodnia 18 km 180 h 11:06 EAT meteoblue

Domeny stron trzecich: Jak widać na większości stron internetowych

GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 19:31 EAT NOAA NCEP
GFS40 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 19:44 EAT NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 13:05 EAT NOAA NCEP
NAM3 Ameryka Północna 3 km 60 h 18:34 EAT NOAA NCEP
NAM5 Ameryka Północna 5 km 48 h 20:15 EAT NOAA NCEP
NAM12 Ameryka Północna 12 km 84 h (@ 3 h) 18:40 EAT NOAA NCEP
ICON7 Europa 7 km 120 h (@ 3 h) 19:14 EAT Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 21:08 EAT Deutscher Wetterdienst
COSMO2 Germany & Alps 2.2 km 27 h 19:33 EAT Deutscher Wetterdienst
GEM2 Ameryka Północna 2.5 km 48 h 20:26 EAT Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 21:18 EAT Environment Canada
AROME2 Francja 2 km 36 h 20:26 EAT METEO FRANCE
ARPEGE11 Europa 11 km 96 h 09:59 EAT METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 20:07 EAT METEO FRANCE
HRMN5 Europa Środkowa 5 km 48 h 20:21 EAT KNMI
HIRLAM11 Europa 11 km 48 h 20:31 EAT KNMI
HIRLAM7 Europa 7 km 54 h 21:26 EAT Finnish Meteorological Institute
UKMO-17 Global 17 km 144 h (@ 3 h) 20:18 EAT UK MET OFFICE

Zasięg ogólnoświatowy

meteoblue domain overview Obszary o największym zaludnieniu prezentowane są w modelach pogodowych meteoblue w dużej rozdzielczości (3-10km), natomiast dane globalne - w średniej rozdzielczości (30km). Mapa z boku przedstawia modele NMM w kolorze czerwonym, natomiast modele NEMS przedstawia nako czarne kratki. Dla jednej prognozy pogody bierze się pod uwagę wiele modeli pogodowych, analizy statystyczne, pomiary, dane radarowe i telemetrię satelitarną, które łączy się razem w celu wygenerowania najbardziej prawdopodobnej prognozy pogody dla danej lokalizacji na Ziemi.