Porównaj nasze prognozy z danymi obserwacyjnymi z ostatnich dni z naszą weryfikacją krótkoterminową dla West End.

Porównanie modeli pogodowych dla West End

Niebieskie linie odpowiadają prognozom wyliczanym przez różne modele pogody o wysokiej rozdzielczości. Przedstawiamy także tradycyjne prognozy typu ensemble, w których ten sam model pogodowy (GFS) jest uruchamiany kilkakrotnie z nieco innymi warunkami początkowymi, co odzwierciedla niepewność w obserwacjach wymaganych do uruchomienia modelu prognozy. Modele GFS skurczono i skorygowano, aby dopasować je do lokalnych warunków pogodowych, dane z modeli o wysokiej rozdzielczości pozostają niezmienione.

  • W górnym wykresie prognoza temperatury dla West End jest wyświetlana przy użyciu koloru jasnoniebieskiego dla różnych modeli o wysokiej rozdzielczości, oraz koloru czerwonego dla modeli GFS. Czarna linia oznacza średnią wszystkich prognoz, a linia przerywana prognozę meteoblue, jak pokazano w naszych prognozach pogody.
  • 2. wykres przedstawia prognozę skumulowanych opadów, czyli całkowitą ilość opadów, która spadnie od dnia dzisiejszego do daty pokazanej na osi czasu. Kolor purpurowy jest używany do wskazania terminu opadów.
  • Wykres 3. za pomocą koloru jasnoniebieskiego przedstawia przewidywane pokrycie procentowe zachmurzenia dla modeli pogodowych o wysokiej rozdzielczości i zielonego dla modeli GFS.
  • Wykres 4. przedstawia prognozę wiatru obliczoną przez modele o wysokiej rozdzielczości (jasnoniebieskie) i przy pomocy prognozowania typu ensemble (zielony). Róża wiatrów przedstawia również codzienne podsumowanie kierunków wiatru. Większe segmenty wskazują, że dany kierunek wiatru jest bardziej prawdopodobny i częstszy w ciągu dnia niż kierunki przedstawiane za pomocą mniejszych segmentów. Gdy wiele segmentów ma tę samą wielkość, prognoza kierunku wiatru jest bardzo niepewna. Istnienie dwóch przeciwstawnych kierunków często wskazuje na ciepły wiatr, wiejący w ciągu dnia z innego kierunku niż w nocy.

Dlaczego w tym samym czasie pokazujemy tradycyjną prognozę typu ensemble i prognozę wielomodelową?

W tradycyjnych prognozach ensemble (np. GFS), korzystających z tego samego modelu prognozy, często ignoruje się niepewność pogody w ciągu pierwszych 3 do 5 dni, czego rezultatem jest zbyt duża ufność w poprawność danej prognozy. Co więcej, tradycyjne prognozowanie typu ensemble przeprowadza się w znacznie niższej rozdzielczości, nie biorąc pod uwagę niektórych lokalnych zjawisk pogodowych, które można zobaczyć w modelach o wysokiej rozdzielczości. Bardzo ważne jest także to, że w przypadku wszystkich tradycyjnych prognoz typu ensemble istnieje takie samo prawdopodobieństwo ich trafności (nie można z wyprzedzeniem określić, która z nich będzie lepsza). Jest to sprzeczne z modelami o wysokiej rozdzielczości, gdyż niektóre dostarczają lepsze prognozy niż inne, w zależności od lokalizacji i warunków pogodowych.


Modele pogodowe

Modele pogodowe imitują procesy fizyczne. Model pogodowy dzieli świat lub region na „komórki siatki". Każda komórka ma około 4km do 40km szerokości i 100m do 2km wysokości. Nasze modele zawierają 60 warstw atmosferycznych i sięgają głęboko do stratosfery, gdzie ciśnienie wynosi 10-25 hPa (60km wysokości nad poziomem morza). Pogoda jest imitowana co kilka sekund na podstawie skomplikowanych równań matematycznych wyliczanych pomiędzy wszystkimi komórkami siatki, natomiast parametry takie jak temperatur, prędkość wiatru lub zachmurzenie są przechowywane przez godzinę.

Meteoblue obsługuje dużą liczbę modeli pogodowych i integruje dane dostępne z różnych źródeł. Dwa razy dziennie dokonujemy obliczeń na wszystkich modelach meteoblue, na wyodrębnionej klastrze o wysokiej wydajności (HPC).

Model Region Rozdzielczość Ostatnia aktualizacja Źródło

Rodzina modeli NEMS: Udoskonalone nowsze wersje NMM (funkcjonują od 2013). NEMS jest modelem wielowymiarowym (używanym w skali lokalnej i światowej), który znacznie trafniej przewiduje rozwój zachmurzenia i opady deszczu.

NEMS4 Europa Środkowa 4 km 72 h 13:42 EST meteoblue
NEMS12 Europa 12 km 180 h 14:13 EST meteoblue
NEMS2-12 Europa 12 km 168 h 16:59 EST meteoblue
NEMS-8 Ameryka Centralna 12 km 180 h 16:47 EST meteoblue
NEMS12 Indie 12 km 180 h 15:06 EST meteoblue
NEMS10 Ameryka Południowa 10 km 180 h 16:20 EST meteoblue
NEMS10 Republika Południowej Afryki 10 km 180 h 15:39 EST meteoblue
NEMS8 Nowa Zelandia 8 km 180 h 14:23 EST meteoblue
NEMS8 Japonia Azja wschodnia 8 km 180 h 14:00 EST meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 12:15 EST meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 18:04 EST meteoblue

Rodzina modeli NMM: pierwszy model pogodowy meteoblue (funkcjonuje od 2007). NMM to model służący do przewidywania lokalnych warunków pogodowych, jest wysoce zoptymalizowany dla obszarów o złożonym ukształtowaniu terenu.

NMM4 Europa Środkowa 4 km km 72 h 12:41 EST meteoblue
NMM12 Europa 12 km km 180 h 13:56 EST meteoblue
NMM18 Ameryka Południowa 18 km km 180 h 15:57 EST meteoblue
NMM18 Republika Południowej Afryki 18 km km 180 h 14:26 EST meteoblue
NMM18 Azja Południowo-Wschodnia 18 km km 180 h 14:56 EST meteoblue

Domeny stron trzecich: Jak widać na większości stron internetowych

GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 23:32 EST NOAA NCEP
GFS40 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 11:47 EST NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 17:07 EST NOAA NCEP
NAM3 Ameryka Północna 3 km 60 h 22:28 EST NOAA NCEP
NAM5 Ameryka Północna 5 km 60 h 12:18 EST NOAA NCEP
NAM12 Ameryka Północna 12 km 84 h (@ 3 h) 22:39 EST NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5 km 60 h 18:26 EST NOAA NCEP
ICON7 Europa 7 km 120 h (@ 3 h) 23:28 EST Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 13:25 EST Deutscher Wetterdienst
ICON2 Niemcy i Alpy 2.2 km 48 h 21:37 EST Deutscher Wetterdienst
GEM2 Ameryka Północna 2.5 km 48 h 13:26 EST Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 13:19 EST Environment Canada
AROME2 Francja 2 km 36 h 11:51 EST METEO FRANCE
ARPEGE11 Europa 11 km 96 h 13:16 EST METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 11:53 EST METEO FRANCE
HRMN5 Europa Środkowa 5 km 48 h 18:21 EST KNMI
HIRLAM11 Europa 11 km 48 h 13:31 EST KNMI
HIRLAM7 Europa 7 km 54 h 13:25 EST Finnish Meteorological Institute
UKMO-17 Global 17 km 144 h (@ 3 h) 12:19 EST UK MET OFFICE

Zasięg ogólnoświatowy

meteoblue domain overview Obszary o największym zaludnieniu prezentowane są w modelach pogodowych meteoblue w dużej rozdzielczości (3-10km), natomiast dane globalne - w średniej rozdzielczości (30km). Mapa z boku przedstawia modele NMM w kolorze czerwonym, natomiast modele NEMS przedstawia nako czarne kratki. Dla jednej prognozy pogody bierze się pod uwagę wiele modeli pogodowych, analizy statystyczne, pomiary, dane radarowe i telemetrię satelitarną, które łączy się razem w celu wygenerowania najbardziej prawdopodobnej prognozy pogody dla danej lokalizacji na Ziemi.