Popular weather maps

Obserwacje

Temperatura

Chmury

Opady

Wiatr i fale

Inne:

time:
variable:
level:
colorbar:
countryoverlay:
latmin:
latmax:
lonmin:
lonmax:
imgxs:
imgys:
?

Resize browser window to get desired map size.

meteogram

Pomoc

Ogólne wskazówki i triki

  • Dla zgromadzonych map suwak czasu jest ustawiony na pierwszym dostępnym punkcie czasowym, ponieważ dane do prognozy są obecnie dostępne tylko od 00:00 UTC.
Skróty klawiszowe
Przesuń mapę
  • Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij mapę myszką
Powiększ
  • Przycisk ze strzałką w górę
  • Podwójne kliknięcie/dotyk
  • Przycisk Shift + na mapie zakreśl obszar myszką, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy
Pomniejsz
  • Przycisk ze strzałką w dół
  • Przycisk Shift + podwójne kliknięcie
Godzina poprzednia i następna
  • Klawisze strzałek w lewo i w prawo
Jump between last und current time step
  • L key
Show background map
  • Hold right mouse button

O tej mapie

Pomoc dla tej mapy jest dostępna na naszych stronach pomocy.